Feb 28, 2020   7:02 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:QoS in VoIP networks
Written by (author): Ing. Tomáš Šíp
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Halás, PhD.
Opponent:Ing. Martin Lackovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:QoS v sieťach VoIP
Summary:Práca rozoberá posudzovanie a zabezpečovanie kvality služby vo VoIP sieťach. V úvode práce je popísaná samotná VoIP komunikácia spolu zo všetkými protokolmi a kodekmi, ktoré sú nevyhnutné na jej fungovanie. Podrobne popisuje signalizačný protokol SIP, čo je dnes najpreferovanejší signalizačný protokol využívaný vo VoIP sieťach. Druhá polovica práce je zameraná na kvalitu poskytovanej služby. Posudzuje parametre vplývajúce na kvalitu služby a popisuje mechanizmy určené na meranie kvality služby. V závere práce sú popísané mechanizmy určené na zabezpečenie siete tak, aby bola VoIP služba poskytovaná v požadovanej kvalite. Cieľom práce je oboznámiť sa s VoIP komunikáciou a signalizačným protokolom SIP, podrobne popísať mechanizmy posudzujúce kvalitu služby ako aj mechanizmy zabezpečujúce kvalitu služby.
Key words:mechanizmy QoS, VoIP komunikácia, posudzovanie QoS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited