Feb 21, 2020   3:41 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Impact of the VoIP communication security on resulting call quality
Written by (author): Ing. Ján Zafčík
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Halás, PhD.
Opponent:Ing. Martin Lackovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv zabezpečenia VoIP komunikácie na výslednú kvalitu hovoru
Summary:Táto práca sa zaoberá vplyvom zabezpečenia VoIP komunikácie na parametre QoS, s ktorými súvisí výsledná kvalita hovoru. V úvode sú popísané protokoly, ktoré sú používané vo VoIP. V druhej časti práce je popísaný vplyv vybraných šifrovacích algoritmov na kvalitu hovoru.
Key words:VoIP, QoS, zabezpečenie, šifrovanie, šifrovacie algoritmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited