Apr 3, 2020   7:11 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security of VoIP communications
Written by (author): Ing. Adam Žitný
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Halás, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečenie VoIP komunikácie
Summary:Cieľom práce bolo oboznámiť sa s technológiou VoIP. Technológia VoIP zahŕňa množstvo protokolov. Tieto protokoly však neboli predmetom nášho skúmania. V práci sme sa zamerali hlavne na funkčnosť technológie a na princípy fungovania protokolu SIP. Tento protokol bola snaha zdokumentovať podrobnejšie. Išlo hlavne o jeho princípy a funkčnosť. Práca tiež pojednáva o bezpečnosti čo sa VoIP komunikácie týka. Konkrétne o najbežnejších tipoch útokov ktoré sa vyskytujú pri danom tipe sieti. Taktiež sa snažila ukázať možné bezpečnostné opatrenia ako týmto rizikám predísť. Táto časť bola spracovaná teoreticky, kvôli rozsahu bakalárskej práce. V otázke bezpečnosti bol dôraz prikladaný rizikám ktoré by mohli ohroziť sieť menšieho podniku ktorý by tento druh komunikácie využíval. Na záver sa práca pokúsila odhadnúť potreby menšieho podniku čo sa hlasovej komunikácie týka. Nasledoval príklad možného riešenia konkrétnym zariadením ktoré by požiadavky splnilo. V poslednej časti sa práca venovala zaistenie bezpečnosti tejto komunikácie pri čom vychádzala z predchádzajúceho textu o bezpečnostných opatreniach.
Key words:VoIP, SIP protokol, Bezpečnosť VoIP, Internetová telefónia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited