Jan 21, 2020   0:02 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of web applications with Ruby
Written by (author): Ing. Matej Pivarči
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Opponent:Dr. rer. nat. Martin Drozda
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj webových aplikácií v Ruby
Summary:Práca sa zaoberá opisom jazyka Ruby, analýzou dostupných webových frameworkov a implementáciou modelovej webovej aplikácie s použitím vybraného frameworku. V prvej časti je zameranie na jazyk Ruby a jeho paradigmy, približuje syntax, charakteristické črty, dôležité súčasti. Informácie boli zozbierané z viacerých zahraničných publikácii. Táto časť obsahuje viacero názornych príkladov syntaxe a funkcii jazyka. Ďalej sa práca zaoberá analýzou frameworkov jazyka Ruby pre vývoj webových aplikácii. Zámerom bolo identifikovať a priblížiť dostupné frameworky, porovnať ich a zhodnotiť využitie. Do úvahy boli braní iba najvýznamnejší predstavitelia určitých skupín frameworkov. V tejto časti práca skúma hierarchiu a príkazy frameworkov a predkladá názorné časti kódu. Posledná kapitola sa na základe získaných informácii sústredí na návrh a implementáciu prototypu modelovej web aplikácie. Aplikácia spracuváva údaje od používateľa a za použitia vybraného frameworku implementuje proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným podľa platnej legislatívy. Tejto aplikácii asistuje obslužná pomocná minimalistická aplikácia vytvorená v inom frameworku.
Key words:Ruby, Ruby on Rails, framework, webové aplikácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited