Feb 28, 2020   10:45 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for improving the system of human resource management in the enterprise McCarter a.s., Bratislava
Written by (author): Ing. Zsolt Fördös
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku McCarter a.s., Bratislava
Summary:FÖRDÖS, Zsolt: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku McCarter a.s., Bratislava. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran PhD.- Trnava: MTF STU, 2014. 62 s. Základným pilierom každého podniku sú zamestnanci. Ich výkonnosť sa odvíja v závislosti od podmienok, ktoré sa pre nich utvorili v spoločnosti. Moja bakalárska práca sa skladá z piatich hlavných kapitol. Cieľom prvej kapitoly bolo oboznámenie sa so súčasným stavom poznatkov v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Druhá kapitola predstavila spoločnosť McCarter a.s., Bratislava. Na to nadväzovala analýza súčasného stavu manažmentu ľudských zdrojov v podniku McCarter a.s., Bratislava, ktorú mala za úlohu tretia kapitola. V predposlednej kapitole som navrhol zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v rámci podniku a následne zhodnotil navrhované riešenia v poslednej kapitole. Tieto návrhy by mali prispieť k zvýšeniu produktivity v spoločnosti McCarter a.s., Bratislava.
Key words:ľudksé zdroje, manažment, ekonomika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited