23. 2. 2020  15:19 Roman, Romana
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
Autor: Ing. Dávid Jakub
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Oponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
Abstrakt:JAKUB, Dávid: Štúdium využitia alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok [Bakalárska práca] / Dávid Jakub -- Slovenská technická univerzita. Materiálovotechnologická fakulta; Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva. -- Vedúci: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD -- Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier. -- Trnava: MTF STU, 2014 Kľúčové slová: sorpcia, adsorbent, 3,5 dichlórfenol, červený kal, lúženec Bakalárska práca sa zameriava na štúdium využitia alternatívnych adsorbentov pri odstraňovaní nebezpečnej látky. Cieľom je štúdium sorpcie 3,5 dichlórfenolu červeným kalom a lúžencom z hľadiska meniacich sa podmienok pri adsorpcií. V úvode je teoreticky popísaná sorpcia, vlastnosti adsorbentov a vybraný polutant 3,5 dichlórfenol. Praktická časť sa zaoberá na štúdium účinnosti sorpcie jednotlivými adsorbentami pri daných podmienkach.
Klíčová slova:červený kal, 3,5 dichlórfenol, sorpcia, lúženec, adsorbent

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně