Mar 29, 2020   1:52 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Scheme for the improvement of the marketing in Mediterran Slovakia, s. r. o.
Written by (author): Ing. Judita Pelikánová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie marketingu v Mediterran Slovakia, s.r.o.
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie marketingovej stratégie a informačnej bezpečnosti v podniku Mediterran Slovakia, s. r. o. Prvá kapitola obsahuje teoretické vysvetlenie a opis pojmov, ktoré súvisia s marketingom a s informačnou bezpečnosťou. Prvá časť kapitoly sa zameriava na marketing, na jeho nástroje a na význam marketingovej stratégie. Druhá časť kapitoly obsahuje charakteristické prvky a popis informačnej bezpečnosti. Záver kapitoly obsahuje prepojenie medzi marketingom a informačnou bezpečnosťou. Druhá kapitola sa zameriava na stručnú históriu, opis podniku a analýzu. Na druhú kapitolu sa nadväzuje tretia kapitola, ktorá zahŕňa návrhy, ktoré majú slúžiť na zefektívnenie marketingu a informačnej bezpečnosti podniku. Posledná kapitola je o zhodnotení návrhov a ich prínosy pre podnik.
Key words:marketingová stratégia, informačná bezpečnosť, marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited