Oct 26, 2020   3:39 a.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Efficient design of final product expedition in a factory Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. using RFID technology
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Peter Makyš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie expedície zásob hotových výrobkov prostredníctvom technológie RFID v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o.
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá zefektívnením expedície zásob hotových výrobkov, pričom ako návrh na zefektívnenie je predkladaný návrh na zavedenie RFID technológie v podniku Delta Electronics (Slovakia). Táto RFID Technológia bola aplikovaná pre expedíciu hotových výrobkov, ktoré sa presúvajú z výroby do skladu, keďže podnik evidoval nesúlad medzi skutočným počtom vyexpedovaných hotových výrobkov a počtom vyexpedovaných hotových výrobkov v systéme. Ako riešenie bola navrhnutá RFID brána, ktorá bude evidovať fyzický pohyb vyexpedovaných hotových výrobkov a zároveň systém RFID technológie, ktorý bude prepojený s podnikovým systémom SAP, v ktorom budú transakcie plne zautomatizované. Cieľom zavedenia RFID technológie do skladu, je zvýšenie efektivity expedície hotových výrobkov a hlavne eliminovanie možnosti ľudského omylu pri pohybe výrobkov z výroby do skladových priestorov podniku.
Key words:
expedícia, hotové výrobky, sklad, logistika, technológia RFID

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited