Jun 1, 2020   10:09 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Information Systems in Healthcare
Written by (author): Ing. Vladimír Daňo
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačné systémy v zdravotníctve
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá nemocničnými informačnými systémami. V práci sú komplexne opísané všeobecné princípy nemocničných informačných systémov, technické požiadavky, ktoré sú kladené na ich jednotlivé časti pri návrhu a realizácií. Na základe týchto poznatkov a prieskumu trhu je v práci realizovaný návrh nemocničného informačného systému pre menšiu nemocnicu okresného typu na Slovensku. Výsledok práce je návrh systému, ktorý by bol reálne použiteľný v technickej praxi v zdravotníctve, nakoľko rieši nielen technické aspekty návrhu, ale komplexne aj finančné náklady potrebné na jeho realizáciu v konkrétnom čase.
Key words:
nemocničný informačný systém, hadrvér, nemocničné oddelenie, užívateľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited