Jul 2, 2020   9:05 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The possibilities for reducing the driving resistance of motor vehicles
Written by (author): Ing. Peter Hladiš
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti znižovania jazdných odporov motorových vozidiel
Summary:
Táto práca popisuje problematiku jazdných odporov motorových vozidiel pričom hlavným skúmaným odporom je odpor vzduchu. Celý text je rozdelený do 3 hlavných celkov. Prvý popisuje jazdné odpory všeobecne aj s ich jednoduchým popisom. Druhý celok by sa dal nazvať aj hlavnou časťou práce ,tu je podrobne prebratá problematika vplyvu odporu vzduchu na vozidlo. Tretia časť je zameraná na nastolenie riešenia zníženia aerodynamického odporu, je tu niekoľko simulácií nábežných hrán vozidla pričom bol sledovaný ich vplyv na koeficient aerodynamického odporu vzduchu.
Key words:
vozidlo, nábežná hrana, automobil, odpor vzduchu, jazdný odpor, aerodynamika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited