Jan 21, 2020   1:07 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application radar interferometry to the digital terrain model generation
Written by (author): Ing. Martin Leško
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Matúš Bakoň, PhD.
Opponent:Mgr. Kristína Bátorová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie radarovej interferometrie na tvorbu digitálneho modelu terénu
Summary:Záujmom práce je technológia radarovej interferometrie predstavujúca jednu z najprogresívnejších metód diaľkového prieskumu. Teoretická časť oboznamuje čitateľa s terminológiou a poskytuje informácie o základných princípoch metódy. Úlohou je oboznámiť záujemcov o túto problematiku so zdrojmi chýb a tvorbou interferometrického obrazu -- interferogramu. Jeho tvorba je spolu so spracovaním digitálneho modelu terénu uvedená v popise praktickej činnosti. Pri práci bolo použité rozhranie programu Next ESA SAR Toolbox. Ide o prvé spracovanie tohto typu na reálnych dátach zo Slovenska. Využitie novej technológie sa nezaobišlo bez problémov. Tie sú spolu s ich riešením popísané a vysvetlené. Na záver je čitateľ informovaný o kvalite výsledného produktu a možnostiach jeho ďalšieho využitia.
Key words:Interferogram, ENVISAT, radarová interferometria, rozbalenie fázy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited