Jul 2, 2020   8:05 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Support of innovation activities in small and medium sized enterprises
Written by (author): Ing. Michal Ilaš
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Podpora inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch
Summary:
Táto práca je orientovaná na faktory, vplývajúce na inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch na Slovensku. Začiatok práce je venovaný zisťovaniu aktuálneho stavu, podpory financovania, inovačnej stratégie a inovačnej výkonnosti hodnotenej podľa štandardov Európskej únie. V ďalších kapitolách som skúmal bariéry pri vytváraní a zavádzaní inovácií. V poslednej kapitole som realizoval prieskum, ktorý mal za úlohu zistiť inovačnú výkonnosť podnikov. Prieskum bol realizovaný pomocou internetového dotazníka. Výsledkom práce je návrh eliminácie vybraných bariér v inovačnom procese, pre zvýšenie efektivity procesu zavádzania inovácií.
Key words:
podnik, výkonnosť, podpora, inovácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited