25. 10. 2020  17:47 Aurel
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
Autor:
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce:
Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
Abstrakt:
Cieľom práce je naštudovanie problematiky monitoringu kvality povrchových vôd a využitie získaných poznatkov k analýze vybraného toku. V praktickej časti sú uvedené výsledky z monitorigu kvality povrchových vôd na rieke Horná Blava v obci Malženice, ktoré boli získané po chemickej analýze odoberaných vzoriek v období od októbra 2012 do marca 2013 a záverom sú tieto výsledky zhodnotené.
Kľúčové slová:
prietokové pomery, chemický stav vôd, povrchová voda, kvantitatívne ukazovatele kvality vody, kvalitatívne ukazovatele kvality vody, hladinové pomery, monitoring kvality životného prostredia, ekologický stav vôd

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene