25. 5. 2020  10:14 Urban
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
Autor:
Ing. Katarína Kostrejová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť súčasný stav systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o. a navrhnúť systém vzdelávania a rozvoja manažérov na zlepšenie jej stavu v podniku. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole som sa zamerala na teoretickú časť a pojmov manažér, vzdelávanie a rozvoj. Pozornosť je venovaná aj metódam vzdelávania, formám vzdelávania a procesu vzdelávania. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o. Na zistenie súčasného vzdelávania a rozvoja manažérov som vypracovala dotazník. Súčasťou analýzy je aj charakteristika podniku, jeho história, štruktúra zamestnancov a manažérov v podniku. V tretej kapitole som navrhla opatrenia na odstránenie nedostatkov v systéme vzdelávania a rozvoja manažérov zistených na základe analýzy. Štvrtá kapitola hodnotí prínos navrhnutých opatrení pre podnik RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
Klíčová slova:systém vzdelávania a rozvoja, manažéri, metódy vzdelávania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně