Mar 29, 2020   2:04 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for improvement creation and use of marketing mix tools in the company ORGECO Ltd.
Written by (author): Ing. Klaudia Gašparíková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia tvorby a využitia nástrojov marketingového mixu v spoločnosti ORGECO spol. s r. o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť na základe získaných informácií konkrétne návrhy zlepšenia tvorby a využitia nástrojov marketingového mixu v spoločnosti ORGECO spol. s r. o. Diplomová práca sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sú definované jednotlivé nástroje marketingového mixu. Druhá kapitola zahŕňa analýzu súčasného stavu v oblasti tvorby a využívania nástrojov marketingového mixu v spoločnosti ORGECO spol. s r. o. a dotazníkový prieskum. Tretia kapitola je zameraná na návrh zlepšenia tvorby a využitia nástrojov marketingového mixu, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu výsledkov marketingovej činnosti spoločnosti ORGECO spol. s r. o. Vo štvrtej kapitole sú zhodnotené jednotlivé návrhy.
Key words:marketingový mix, produkt, cena, distribúcia, marketingová komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited