Dec 14, 2019   0:44 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Motion storage solutions to improve the service welding shop, a PCAS Slovakia s.r.o.
Written by (author): Ing. Monika Zemková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Makyš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riešenia na skvalitnenie skladovania v rámci útvaru zvarovňa, spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o.
Summary:Práca sa zaoberá problematikou teoretického spracovania podnikovej logistiky s dôrazom na vykonanie analýzy logistických procesov v podniku PCAS vo výrobnom útvare, t.j. zvarovňa. V práci skúmam využívanie logistických technológií, riadenie toku materiálu a skladové hospodárstvo. Cieľom mojej diplomovej práce je vykonanie analýzy logistických procesov v spoločnosti PCAS Slovakia s.r.o. v rámci útvaru zvarovňa. Počas uskutočňovania logistických aktivít identifikovať nedostatky, ktoré pôsobia na celkové výsledky výrobného procesu zvarovne. Prostredníctvom tejto analýzy podať návrhy na riešenie optimalizácie logistických procesov vo zvarovni. Výsledky práce podávajú návrhy riešenia vyskytujúcich sa nedostatkov v systéme skladovania.
Key words:logistické aktivity, sklad, vizualizácia, podniková logistika, systém skladovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited