Oct 31, 2020   3:34 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Application method FMEA on the selected product in SOFER s. r. o.
Written by (author):
Ing. Šimon Pristáč
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Martin Muška
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v SOFER s. r. o.
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metódy FMEA na vybranom výrobku v podniku SOFER s. r. o.. Hlavným cieľom diplomovej práce je aplikácia metódy FMEA na oceľovej konštrukcii tunelového dopravníka a na základe výsledkov aplikácie metódy, navrhnúť nápravné opatrenia pre druhy chýb, ktorých miera rizika je vysoká. Prvá kapitola diplomovej práce sa zaoberá teoretickým rozborom pojmov kvalita, manažérstvo kvality, systém manažérstva kvality a v rámci metód manažérstva kvality metódou FMEA. Druhá kapitola diplomovej práce je analytická časť, v ktorej je podnik SOFER s. r. o. všeobecne predstavený. V rámci druhej časti je z portfólia výrobkov podniku vybraná oceľová konštrukcia tunelového dopravníka, pre aplikáciu metódy FMEA. Ďalej sú tu popísané jej konštrukčné časti a postup jej výroby. Tretiu kapitolu diplomovej práce tvorí samotná aplikácia metódy FMEA na oceľovej konštrukcii tunelového dopravníka. Po aplikácií metódy FMEA sú stanovené nápravné opatrenia pre rizikové chyby. Štvrtá kapitola diplomovej práce sa zaoberá zhodnotením výsledkov aplikácie metódy FMEA.
Key words:
kvalita, chyba, metóda, dôsledok, príčina, analýza, oceľová konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited