19. 2. 2020  16:40 Vlasta
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
Autor: Ing. Michal Kmeť
Pracoviště: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Oponent:prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
Abstrakt:KMEŤ, Michal: Návrh kontroly procesu montáže -- demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore. [Diplomová práca]-- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky.-- Vedúci diplomovej práce: Ing. Radovan Holubek, PhD.-- Trnava: MTF STU, 2013. Diplomová práca je zameraná na návrh kontroly v procese montáže a demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore. Práca je pozostávajúca zo štyroch kapitol resp. častí -- dve teoretické, analyzačnej a návrhovej časti. Prvá kapitola venuje pozornosť súčasnému stavu, rozdeleniam a vlastnostiam manipulátorov . Druhá kapitola sa zaoberá kontrolnými zaradeniami implementovanými do procesu montáže. V tretej kapitole je kladený dôraz na analýzu požiadaviek montážne -- demontážneho procesu a konštrukciu daného manipulátora. Záverečná kapitola je orientovaná na návrh kontrolných zariadení "Pick and Place" manipulátora, ktoré sú potrebné pri montážnom -- demontážnom procese.
Klíčová slova:manipulátor, kontrolne zariadenia, analýza, montážny a demontážny proces, Pick and Place

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně