Mar 29, 2020   3:11 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Improvement proposal of education system and employee development in TRENS SK PLC
Written by (author): Ing. Eva Límová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Opponent:Ing. Martina Horváthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku TRENS SK, a. s.
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo charakterizovať proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku, analyzovať súčasný systém vzdelávania zamestnancov spoločnosti TRENS SK, a.s., a navrhnúť zlepšenie konceptu vzdelávania v podniku. Práca obsahuje štyri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná podstate a významu procesu vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako aj charakteristike vzdelávacích metód. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného systému vzdelávania zamestnancov s využitím teoretických poznatkov a ich aplikáciou na analyzovaný podnik. V tretej kapitole sú navrhnuté konkrétne zlepšenia, ktorých implementácia do podnikového systému pozitívne ovplyvní budúci systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosti TRENS SK, a.s.. Záverečná kapitola hodnotí navrhované riešenia.
Key words:metódy vzdelávania, systematické vzdelávania a rozvoj, interné a externé vzdelávanie, vzdelávanie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited