7. 8. 2020  23:03 Štefánia
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh zvýšenia efektívnosti EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
Autor:
Ing. Michal Drgoň
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh zvýšenia efektívnosti EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zefektívniť environmentálny manažérsky systém v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami v oblasti ochrany životného prostredia, environmentálnym manažérskym systémom podľa normy ISO 14001 a schémou pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorá je nadstavba tohto systému. Na konci kapitoly sú spomenuté dobrovoľné environmentálne nástroje. V druhá kapitola je venovaná spoločnosti Bekaert od histórie cez súčasný stav a predmet podnikania až po vízie do budúcna. Tretia kapitola tejto práce sa venuje analýze údajov a materiálov, ktoré poskytla spoločnosť na vypracovanie tejto práce. Sú v tu spomenuté všetky environmentálne aspekty spoločnosti. Ďalej obsahuje táto kapitola aj analýzu vodného hospodárstva, ktorej sa táto práca venuje. Štvrtou kapitolou sú návrhy zefektívnenia environmentálneho manažérskeho systému, najmä prevencia pred haváriami a certifikácia podľa EMAS. Posledná piata kapitola zhodnocuje návrhy a ich význam pre spoločnosť.
Klíčová slova:
vodné hospodárstvo, environmentálny manažérsky systém, schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, efektívna kontrola a meranie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně