Jul 3, 2020   0:48 a.m. Miloslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Simulation of technological process of forming for production of bearing cages
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Štefan Hajdu, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Simulácia technologického procesu tvárnenia pri výrobe ložiskových klietok
Summary:
V prvom bode sú všeobecné informácie o podniku INA Skalica. Druhý bod obsahuje prehľad a charakteristiku technologických operácii používaných pri výrobe ložiskových klietok. Opis práce s CAE systémom pri vytváraní simulačných modelov je opísaný v treťom bode. Posledný bod sa zaoberá vytvorením simulačného modelu technologickej operácie tvárnenia.
Key words:
tvárnenie, simulácia, technológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited