Oct 28, 2020   9:12 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Draft in flow system coating process and artistic cast figural sculpture applying precision casting technology
Written by (author):
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh vtokovej sústavy a postupu povrchovej úpravy umeleckého odliatku figurálnej plastiky aplikovaním technológie presného liatia
Summary:
V teoretickej časti mojej diplomovej práce som sa zaoberal objasnením zákonitostí technológie presného liatia aplikovaním na umelecké odliatky, od prípravy modelového zariadenia na prípravu voskového modelu. Ďalej postupom zhotovovania voskového modelu a jednotlivých spôsobov prípravy sadrových foriem a sadier na to využívaných. V druhej časti mojej záverečnej práce som sa zaoberal návrhom rozdelenia figurálnej plastiky do dvoch častí. Návrhom deliacej roviny a vtokových sústav. V tretej časti som sa zaoberal postupom výroby odliatkov od vytvorenia lukoprénovej formy až po zhotovenie konečného odliatku. V poslednej časti diplomovej práce som sa zameral na konečné povrchové úpravy po odliatí figurálnej plastiky od odstránenia vtokových sústav, až po konečné leštenie povrchu.
Key words:
presné liatie , vosk, vtoková sústava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited