Oct 31, 2020   2:05 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Design review supply of drinking water Rimavska Bana village from the perspective of water accumulation
Written by (author): Ing. Miroslav Henč
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Martin Faško, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh prehodnotenia zásobovania obce Rimavská Baňa pitnou vodou z pohľadu akumulácie vody
Summary:Úlohou mojej bakalárskej práce bolo prehodnotiť zásobovanie obce Rimavská Baňa pitnou vodou . Obec nemá vlastný vodojem, čo neumožňuje vytvorenie zásoby vody pre vyrovnávanie nerovnomerného odberu vody alebo pre mimoriadne situácie ako sú požiar alebo porucha na privádzacom potrubí. Prvá časť práce bola zameraná na určenie súčasnej spotreby pitnej vody a návrh nových profilov potrubia z nových materiálov. Druhá časť je zameraná na návrh dvoch alternatív zásobovania obce. Alternatíva č.1 uvažuje s osadením redukčného ventilu na zásobné potrubie . Pri alternatíva č.2 sa uvažuje s vybudovaním akumulácie vody -- vodojemom. V závere práce som obidve alternatívy posúdil .
Key words:
Zásobovanie, Návrh, Posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited