Feb 19, 2020   11:18 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Calculation of the surface regime of the river Vah in section Lipovec-Strečno
Written by (author): Ing. Samuel Maco
Department: Department of Hydraulic Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Ján Rumann, PhD.
Opponent:Ing. Filip Rebenda
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočet hladinového režimu rieky Váh v úseku Lipovec - Strečno
Summary:Úlohou práce bolo zostaviť matematický model koryta rieky Váh na úseku medzi vodnou elektrárňou Lipovec (VE Lipovec) a vodným dielom Žilina na základe výsledkov z priameho merania transformácie prietokových vĺn z roku 2012 a z geodetických meraní, ktorých úlohou bolo namerať geometriu koryta daného úseku Váhu. Namerané údaje bolo potrebné zosúladiť s prietokovým režimom vodnej elektrárne Lipovec. Z týchto údajov bolo možné model nakalibrovať a verifikovať, ďalej zistiť hladinový režim a dotokové doby na základe neustáleného prúdenia tomto energeticky nevyužitom úseku Vážskej kaskády. Model je možné ďalej použiť na stanovenie vplyvu vodnej elektrárne Lipovec na vodnú elektráreň Žilina.
Key words:kalibrácia, hladinový režim, matematický model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited