Jan 24, 2020   6:58 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Personalized recommendation of learning resources
Written by (author): Ing. Jozef Lačný
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
Opponent:Ing. Martin Labaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Personalizované odporúčanie výučbových materiálov
Summary:Veľké množstvo informačných portálov a elektronických obchodov v dnešnej dobe zaplavuje používateľov obrovskými množstvami informácií. Selekcia informácií je preto pre používateľa veľmi dôležitá. Pre podporu získavania relevantných informácií existujú rôzne techniky personalizovaného odporúčania -- odporúčanie založené na princípe analýzy podobnosti obsahu alebo kolaboratívne odporúčanie založené na analýze podobnosti používateľských profilov. Zaujímavou doménou pre odporúčanie je oblasť vzdelávania, kde je jednou z výziev odporúčanie vhodných výučbových materiálov a úloh pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov a zvýšenie efektivity učenia. Táto doména je špecifická hlavne z pohľadu výberu objektov odporúčania, pretože cieľom odporúčania nie je subjektívne uspokojenie používateľa ale pomoc pri učení sa. V práci podrobne analyzujeme súčasný stav problematiky personalizovaného odporúčania. Cieľom analýzy je preskúmať doterajší výskum a metódy používané v celom procese personalizovaného odporúčania jednotlivcom a skupinám. Skúmame použitie učebných štýlov pre účely odporúčania. Navrhli sme metódu odporúčania výučbových objektov, ktorú sme overili vo výučbovom systéme ALEF.
Key words: učebné štýly, odporúčanie skupinám, personalizované odporúčanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited