14. 10. 2019  17:37 Boris
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Overenie existencie citácií v podobných dokumentoch
Autor: Ing. Adam Mihalik
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Oponent:Ing. Ján Lang, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Overenie existencie citácií v podobných dokumentoch
Abstrakt:V úvode práce sa zaoberáme analýzou súčasného stavu problematiky plagiarizmu, ktoré sa stáva stále väčšou hrozbou kvality publikácií vo všetkých disciplínach. Predmetom práce je navrhnutie a implementovanie systému pre podporu kontroly plagiarizmu v odborných publikáciách. V úvode je opísaná základná charakteristika problematiky a jej formy existencie. Podľa definovaných problémov sú analyzované existujúce riešenia, ktoré sa zaoberajú oblasťami týkajúcich sa vyhľadávania citácií a plagiarizmu v podobných dokumentoch. Pre každú oblasť problematiky sú najpoužívanejšie nástroje opísané formou porovnávania. Na základe vykonanej komparatívnej analýzy boli vybrané nástroje najvhodnejšie pre overovanie existencie citácií v podobných dokumentoch. Cieľom práce je využiť poznatky analýzy a navrhnúť model cieľového systému ako podporného nástroja pre overenie existencie a platnosti citácií v podobných dokumentoch. Výsledkom práce je aj implementovanie navrhnutých metód ako overenie na úrovni prototypu tohto systému.
Klíčová slova:plagiátorstvo, komparácia textu, citácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně