23. 10. 2019  15:43 Alojza
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Overenie existencie citácií v podobných dokumentoch
Autor: Ing. Adam Mihalik
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Oponent:Ing. Ján Lang, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Overenie existencie citácií v podobných dokumentoch
Abstrakt:V úvode práce sa zaoberáme analýzou súčasného stavu problematiky plagiarizmu, ktoré sa stáva stále väčšou hrozbou kvality publikácií vo všetkých disciplínach. Predmetom práce je navrhnutie a implementovanie systému pre podporu kontroly plagiarizmu v odborných publikáciách. V úvode je opísaná základná charakteristika problematiky a jej formy existencie. Podľa definovaných problémov sú analyzované existujúce riešenia, ktoré sa zaoberajú oblasťami týkajúcich sa vyhľadávania citácií a plagiarizmu v podobných dokumentoch. Pre každú oblasť problematiky sú najpoužívanejšie nástroje opísané formou porovnávania. Na základe vykonanej komparatívnej analýzy boli vybrané nástroje najvhodnejšie pre overovanie existencie citácií v podobných dokumentoch. Cieľom práce je využiť poznatky analýzy a navrhnúť model cieľového systému ako podporného nástroja pre overenie existencie a platnosti citácií v podobných dokumentoch. Výsledkom práce je aj implementovanie navrhnutých metód ako overenie na úrovni prototypu tohto systému.
Kľúčové slová:plagiátorstvo, komparácia textu, citácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene