6. 4. 2020  23:34 Irena
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza dysfluencií
Autor: Ing. Ľudovít Mydla
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Pálfy, PhD.
Oponent:Ing. Ján Kvak
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analysis of speech disfluencies
Abstrakt:Disfluencies in speech are any irregularities, blocks and non-lexical vocables that make speech harder to understand. When these disfluencies are more pro-nounced and has impact on one's self-confidence, it is considered to be handicap called stuttering. In speech therapy for stuttering it is important to keep track of patients improvements. Different methods were developed for this purpose, which scan through speech signal in time and frequency domain and evaluate seriousness of disfluency. In this work we focused particularly on detection of repetitions. We based our detection on SVM classifier, which was labeling 800ms long samples with fluent disfluent and speech. As base parameter we used MFCC coefficients. But our work was focused more on other parameters, that can im-prove performance. We used higher frequency energy, number of silence-voice transitions, average length of silence segment and variability of its length. Result-ing improvement of classification rate was from 81.2% to 84.19%.
Klíčová slova:disfluency, MFCC, SVM

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně