9. 4. 2020  20:41 Milena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza dysfluencií
Autor: Ing. Ľudovít Mydla
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Juraj Pálfy, PhD.
Oponent:Ing. Ján Kvak
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analysis of speech disfluencies
Abstrakt:Disfluencies in speech are any irregularities, blocks and non-lexical vocables that make speech harder to understand. When these disfluencies are more pro-nounced and has impact on one's self-confidence, it is considered to be handicap called stuttering. In speech therapy for stuttering it is important to keep track of patients improvements. Different methods were developed for this purpose, which scan through speech signal in time and frequency domain and evaluate seriousness of disfluency. In this work we focused particularly on detection of repetitions. We based our detection on SVM classifier, which was labeling 800ms long samples with fluent disfluent and speech. As base parameter we used MFCC coefficients. But our work was focused more on other parameters, that can im-prove performance. We used higher frequency energy, number of silence-voice transitions, average length of silence segment and variability of its length. Result-ing improvement of classification rate was from 81.2% to 84.19%.
Kľúčové slová:disfluency, MFCC, SVM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene