Jan 23, 2020   10:15 p.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Personalized Recommendation with Considering of Social Aspects
Written by (author): Ing. Jakub Šalmík
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Personalizované odporúčanie so zohľadnením sociálnych aspektov
Summary:Sociálne siete priniesli možnosti spájania ľudí on-line. Informácie, ktoré na nich denne uverejňujeme sa dajú nie len zneužiť ale aj využiť. Využitím informácií získaných zo sociálnych sietí môžeme zvýšiť úspešnosť personalizovaného odporúčania či už jednotlivcovi alebo celej skupine, pretože získané dáta poskytujú preferencie a záujmy používateľov. Predkladaná práca obsahuje analýzu prístupov personalizovaného odporúčania a následnú analýzu využitia sociálnych aspektov v personalizovanom odporúčaní. V práci sa zameriavame aj na meranie dôveryhodnosti, postavenia a vplyvu používateľa na sociálnych sieťach a diskutujeme využitie tohto vplyvu aj pri personalizovanom odporúčaní. Navrhovaná metóda zohľadňuje nie len aktivity používateľa na sociálnych sieťach ale aj vzťahy medzi používateľmi a dôveryhodnosť jednodlivých používateľov.
Key words:sociálne siete, personalizované odporúčanie, záujmy používateľov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited