Dec 13, 2019   8:22 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of phenol degradation by using progressive methods.
Written by (author): Ing. Blanka Galbičková, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent 2:prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo odstránenie fenolu z vody. Keďže fenol je toxický, perzistentný a dezinfekciou vody chlórom vznikajú toxickejšie zlúčeniny ako fenol- chlórfenoly, na odstraňovanie fenolu boli využité progresívne metódy (AOP procesy), konkrétne UV fotodegradácia a ozonizácia. Na urýchlenie týchto procesov sa sledoval tiež katalytický účinok odpadov z výroby kovov (červený kal a lúženec). Vzorky boli odoberané v čase t=60 min a t=180 min UV fotodegradácie a ozonizácie a bola vypočítaná účinnosť týchto procesov. Z grafického priebehu procesov a z výpočtov účinnosti pre jednotlivé procesy bol preukázaný katalytický účinok odpadov z výroby kovov v procese UV fotodegradácie, a to hlavne v dlhších časoch ožarovania vzorky t=180 min. Katalytický účinok odpadov z výroby kovov sa v procese ozonizácie nepotvrdil, je to spôsobené hlavne rozdielnym reakčným mechanizmom ozonizácie a UV fotodegradácie. Na stanovenie produktov vzniknutých degradáciou fenolu boli použité analytické metódy: separačná metóda- plynová chromatografia (GC-MS) a optická metóda- infračervená spektrometria (FTIR). V závere práce sú zhrnuté nadobudnuté informácie.
Key words:AOP, UV fotodegradácia, červený kal, GC-MS, FTIR, ozonizácia, lúženec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited