Feb 19, 2020   12:04 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Martin Ragan
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Gádoši
Opponent:doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:V bakalárskej práci som vypracoval projekt pre bytový dom, a to v rozsahu: pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, rez bytovým domom cez nástupné rameno schodiska, pohľad, 3 detaily a situácia. Bytový dom je osadený na pozemku v Bratislave, mestská časť Vrakuňa, na ulici Šíravská 3. V časti statika som vypracoval výkres tvaru a výkres vystuženia stropnej dosky. V časti technológia som vypracoval POV (projekt organizácie výstavby) a časový plán výstavby so zameraním na hrubú stavbu s doplnením niektorých dokončovacích prác. Cieľom POV a časového plánu je, aby výstavba prebiehala plynule, kvalitne a bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ako aj ochrana životného prostredia a požiarna ochrana. V časti technológia som vypracoval technologický predpis na zhotovenie zateplenia fasády kontaktným zatepľovacím systémom Baumit OpenPremium. Je to systém s použitím tepelnoizolačných dosiek na báze vysoko paropriepustných dosiek z expandovaného polystyrénu Baumit Open reflect, s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej 2,0 mm omietky Baumit NanoporTop. Na vypracovanie bakalárskej práce som využil odborné konzultácie, odbornú literatúru a vedomosti nadobudnuté počas štúdia.
Key words:organizácia, statika, zateplenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited