Mar 29, 2020   2:15 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of Lean Six Sigma methodology for process improvement
Written by (author): Ing. Lucia Bínovská
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Opponent:Ing. Ružena Šrubařová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní procesov
Summary:Systém manažérstva kvality slúži na usmerňovanie i riedenie organizácií s ohľadom na kvalitu. Každá organizácia by mala vytvárať podmienky a podporovať činnosti zamerané na zdokonaľovanie výrobkov a procesov. Mala by tiež sledovať efektívnosť procesov a snažiť sa skracovať tie činnosti, ktoré výrobku nepridávajú hodnotu. Všetko to, čo nepridáva hodnotu výrobku, ale zvyšuje jeho výrobné náklady predstavuje plytvanie. Lean Six Sigma je overený systém zvyšovania produktivity, zlepšovania kvality a odstraňovanie plytvania. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť nový postup výrobného procesu tepelne stabilizovaných membránových pružín v spoločnosti ZF Sachs Slovakia a. s. pomocou metodiky Lean Six Sigma, pri ktorom by boli splnené požiadavky zákazníka a zároveň by sa zvýšila efektivita výrobného procesu. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje teoretickému úvodu k metodike Lean Six Sigma, druhá analyzuje súčasný stav výroby tepelne stabilizovaných membránových pružín, tretia kapitola popisuje návrh na zlepšenie tohto procesu a posledná zahŕňa prínosy navrhnutého riešenia.
Key words:Lean Six Sigma, mapovanie toku hodnôt, hodnota, výrobný proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited