Dec 14, 2019   7:02 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Wine house
Written by (author): Ing. Mária Urbanová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Opponent:Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:VINÁRSKY DOM
Summary:Zadaním diplomovej práce bol návrh komplexu vinárstva, ktorý pozostáva z technologickej a rekreačnej časti. Technologická časť je prispôsobená spracovaniu hrozna a výrobe, zretiu a skladovaniu vína. V rekreačnej časti sa nachádzajú priestory degustácie, reštaurácia a hotel, v širšom území je návrh parkových úprav siahajúcich až k vode. Vinársky dom je umiestnený v oblasti jazier v katastri obce Budmerice. Umiestnením vinárstva do oblasti bola snaha o zatraktívnenie danej lokality pre domácich obyvateľov aj turistov, ako aj využitie vhodných pôdno-klimatických podmienok lokality južných svahov Malých Karpát. Areál je situovaný na výhľadovej čiare budmerické jazerá - koniareň Častá - hrad Červený Kameň. Vinárstvo sa skladá z dvoch budov navzájom prepojených degustačnou miestnosťou, ktorá prepája reštauračnú a výrobnú časť, pričom je z nej vizuálne prepojenie na miestnosť so skladom barikových sudov. Celý komplex pôsobí v harmónii s okolitou prírodou a v návrhu je podčiarknuté prirodzené prelínanie exteriéru a interiéru pomocou otvorenosti voči okolitému prostrediu, pri použití zelene vo vnútri a vytvorenou vodnou plochou v bezprostrednej blízkosti objektu. Inšpirácia tohto návrhu pramení z renesancie, ktorá je najvhodnejšou ukážkou dokonalého osadenia objektu do veľkého územia a následnej úpravy okolia.
Key words:urbanizmus, rekreácia, degustácia, vinárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited