21. 1. 2020  6:09 Vincent
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
Autor: Ing. Barbora Krupová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
Abstrakt:KRUPOVÁ,Barbora:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch[Bakalárska práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave;Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.-Vedúci práce:Ing Martin Hrablik,PhD.-Trnava: MTF STU,2014.59 strán.Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch častí. V prvej časti bakalárskej práce sme sa venovali vysvetľovaniu základných pojmov na základe získaných teoretických poznatkov z oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov. V druhej časti bakalárskej práce sme spravili analýzu systémov odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. Na základe získaných informácií sme spravili vyhodnotenie, v rámci ktorého sme porovnávali systémy odmeňovania a zisťovali sme negatíva, prípadne pozitíva systému odmeňovania. V tretej časti sme na základe získaných údajov z analýzy navrhli opatrenia na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. V záverečnej časti sme vyhodnotili nami navrhované riešenia a ich prínosy pre podniky.
Klíčová slova:odmeňovanie, systém odmeňovania, hodnotenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně