19. 1. 2020  3:41 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
Autor: Ing. Barbora Krupová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
Abstrakt:KRUPOVÁ,Barbora:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch[Bakalárska práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave;Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.-Vedúci práce:Ing Martin Hrablik,PhD.-Trnava: MTF STU,2014.59 strán.Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch častí. V prvej časti bakalárskej práce sme sa venovali vysvetľovaniu základných pojmov na základe získaných teoretických poznatkov z oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov. V druhej časti bakalárskej práce sme spravili analýzu systémov odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. Na základe získaných informácií sme spravili vyhodnotenie, v rámci ktorého sme porovnávali systémy odmeňovania a zisťovali sme negatíva, prípadne pozitíva systému odmeňovania. V tretej časti sme na základe získaných údajov z analýzy navrhli opatrenia na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch. V záverečnej časti sme vyhodnotili nami navrhované riešenia a ich prínosy pre podniky.
Kľúčové slová:odmeňovanie, systém odmeňovania, hodnotenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene