Apr 3, 2020   7:34 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measure proposal for motivational tool inprovement in ŽOS Trnava, Inc.
Written by (author): Ing. Dominika Bezáková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Hudák, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie nástrojov motivácie zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
Summary:Táto práca je založená na teoretických poznatkoch z pohľadu ľudských zdrojov, personálneho manažmentu, motivácie, motivačných teórií a nástrojov motivácie. Medzi hlavné ciele tejto práce bolo skúmať a rozvíjať konkrétne motivačné nástroje. V podniku je cieľom získať vyšší výkon zamestnancov, produktivitu a po vyhodnotení navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie. Informáciami pre analýzu bol dotazník a neformálne rozhovory so zamestnancami. Na základe výsledkov tejto analýzy som navrhla riešenie, ktorého základ netvorilo peňažné ohodnotenie. Cieľom bolo vytvoriť jednotný návrh motivácie pre firmu, ktorý by spĺňal požiadavky podniku a jeho potrieb.
Key words:ľudské zdroje, motivačné teórie, nástroje motivácie, motivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited