Jan 23, 2020   10:29 p.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fire protection of plastics
Written by (author): Ing. Matúš Kúdelka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protipožiarna ochrana plastov
Summary:Táto práca sa zaoberá oblasťou protipožiarnej ochrany plastov. Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať spôsoby a metódy ktorými sa zabraňuje horeniu plastov. Prvá kapitola je zameraná na plasty ako také, ich vlastnosti a charakteristiky. Druhá kapitola pojednáva o mechanizmoch retardácie horenia, ktorá je rozdelená na základe fyzickej alebo chemickej aplikácie. Tretia kapitola sa zaoberá problematikou retardéry horenia polymérov, kde spadajú jednotlivé druhy retardérov respektíve spomaľovačov horenia polymérov a prídavných látok. Štvrtá kapitola opisuje testovanie požiarno-technických vlastností na základe metód meraní a vysvetľuje aplikácie a porovnania účinkov retardérov v konkrétnych plastoch.
Key words:testovacia metóda UL-94 , červený fosfor, tepelná stabilita, boritan zinočnatý, retardér horenia plastov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited