Feb 19, 2020   12:22 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurrence of metals and mettaloids in enviroment and work environment
Written by (author): Ing. Jakub Krupanský
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zlúčeniny vybraných kovov a polokovov v životnom a pracovnom prostredí
Summary:Cieľom mojej práce je popísať vybrané prvky a ich zlúčeniny v životnom a pracovnom prostredí. Moja práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na výskyt výrobu, a použitie vybraných kovov a polokovov. Druhá kapitola pojednáva o toxicite a hygienicko ekologických aspektoch sledovaných prvkov. Tretia kapitola popisuje základne metódy stanovenia a legislatívne limity pre rôzne prostredia. Štvrtá časť opisuje experimentálne stanovenie vo vybranom médiu a popisuje metódy a postupy použité pri stanovení vybraných prvkov. Záver zhŕňa výsledky experimentálneho stanovenia.
Key words:polokovy, spektrofotometria, hygienicko - ekologické aspekty, kovy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited