Feb 22, 2020   5:21 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal to improve of employee care as an important instrument for increasing the quality of working life in the company Bekaert Hlohovec, Inc.
Written by (author): Bc. Veronika Paulíková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Ivana Novotná, PhD.
Opponent:Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zlepšenie starostlivosti o zamestnancov ako dôležitého nástroja zlepšovania kvality pracovného života v podniku Bekaert Hlohovec, a. s.
Summary:Cieľom našej bakalárskej práce na je na základe teoretických východísk analyzovať súčasný stav starostlivosti v podniku. Zistiť úroveň spokojnosti zamestnancov s ponúkanou starostlivosťou s využitím kvantitatívneho výskumu. Podľa výsledkov týchto analýz, identifikovať nedostatky v starostlivosti o zamestnancov. Následne vypracovať návrh na zlepšenie starostlivosti v podniku a zhodnotiť ho.
Key words:starostlivosť o zamestnancov, pracovná spokojnosť, zamestnávateľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited