Sep 28, 2020   2:07 p.m. Václav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Proposed Measures for an improvement of inventory management in the company Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob v podniku Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov
Summary:MINÁRIK, Peter: Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob v podniku Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnava; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. - Trnava: MTF STU, 2014. Cieľom záverečnej práce je analyzovať spôsoby riadenia zásob v priemyselnom podniku. Záverečná práca je rozdelená na dve kapitoly. Teoretická kapitola sa zameriava na vysvetlenie základných pojmov z oblasti riadenia zásob a výrobnej logistiky. V praktickej kapitole je analyzovaná klasifikácia zásob a súčasné riadenie zásob zamerané na konkrétny podnik. V zhodnotení analytickej časti sú identifikované hlavné nedostatky spojené s riadením zásob v podniku. Prostredníctvom analýzy sú tvorené návrhy na zefektívnenie riadenia zásob vo vybranej spoločnosti. Súčasťou návrhov sú aj zhodnotené výhody, ktoré by mohol daný návrh priniesť podniku.
Key words:
zásoba, riadenie zásob, výrobná logistika, medzisklad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited