Feb 25, 2020   7:53 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Virtualization of enviroment for online computations and experiments
Written by (author): Ing. Tomáš Frťala
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Opponent:Ing. Zoltán Janík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Virtualizácia prostredia pre online výpočty a experimenty
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť virtualizované prostredie na serveroch slúžiacich pre účely online laboratórií tak, sa minimalizovali riziká sprístupnenia príkazového riadku študentom. V aktuálnej serverovej architektúre online laboratória, server plní viacero úloh. Je sprostredkovateľom nameraných dát, a súčasne aj miestom pre vývoj nových aplikácií a testovanie. Pri testovaní mohol študent dospieť k nefunkčným výsledkom, ktoré ohrozia stabilitu serveru, prípadne jeho funkčnosť. Virtualizácia ponúka možnosť vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom bude virtualizovaný operačný systém. Študent bude môcť experimentovať bez obmedzení a ovplyvnení stability a funkčnosti vonkajšieho operačného systému. V práci navrhnuté riešenie bolo prakticky overené, čím sa potvrdila správnosť návrhu.
Key words:virtualizácia, online laboratórium, vzdialený experiment, virtuálny stroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited