Dec 15, 2019   11:27 a.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of Petri nets for modelling and control of storage systems
Written by (author): Ing. Erik Kučera, PhD.
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Opponent:Ing. Jana Flochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Petriho sietí na modelovanie a riadenie skladových systémov
Summary:Diskrétne udalostné dynamické systémy tvoria v súčasnosti význačnú skupinu rôznorodých systémov, ako sú počítačové siete, výrobné systémy, komunikačné systémy, databázové systémy a mnohé iné. Medzi dôležité udalostné systémy patria aj skladové systémy. Táto diplomová práca sa zaoberá využitím Petriho sietí na modelovanie a riadenie takýchto systémov. Výstupom práce je najmä analýza základných štruktúr automatizovaných skladových systémov a návrh metodiky modelovania týchto systémov pomocou inovatívnych techník prostredníctvom farebných Petriho sietí. Farebné Petriho siete obsahujú silný matematický formalizmus, čo znásobuje možnosti využitia modelu. Tento môže byť následne využitý aj na syntézu riadenia a ďalšie užitočné priemyselné aplikácie.
Key words:Petriho sieť, farebná, CPN, sklad, skladový systém, AS/RS, kybernetika, informatika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited