Mar 29, 2020   3:02 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposition to improve educating of personnel of First Montana Technology s.r.o. company
Written by (author): Ing. Magdaléna Medlenová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku First Montana Technology s.r.o.
Summary:Predmetom Bakalárskej práce je navrhnutie opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku First Montana Technology s.r.o. Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na vymedzenie základných pojmov, týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov. Väčšia časť je však venovaná vzdelávaniu zamestnancov a takisto cieľom vzdelávania a jednotlivým metódam vzdelávania. Analytická časť bakalárskej práce bola vytvorená na základe dotazníkového výskumu, ktorý bol realizovaný v spoločnosti First Montana Technology s.r.o. V tejto časti je obsiahnutá aj stručná charakteristika spoločnosti, analýza súčasného stavu, týkajúca sa vzdelávania zamestnancov, ktorá slúži na vytvorenie riešení zlepšenia systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti First Monatana Technology s.r.o.
Key words:vzdelávanie zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov, metódy vzdelávania, systematické vzdelávanie, koučing, sebavzdelávanie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited