Oct 24, 2020   2:58 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Central Market
Written by (author):
Ing. Ján Varhaník
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Zoltán Polák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Centrálna tržnica
Summary:
Zadaním diplomovej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby polyfunkčného objektu s názvom Centrálna tržnica.Objekt je situovaný v katastrálnom území mesta Trenčín, mestská časť Juh, na ulici Východná, na parcelách č. 514/40, 514/41, 514/185. Terén danej lokality je prevažne rovinatý bez stromového porastu. Samotný objekt je charakterizovaný ako samostatne stojaci trojpodlažný, čiastočne podpivničený so špecifickou architektúrou začleňujúcou sa do okolitého prostredia. Objekt svojou rozlohou so zastavanou plochou 10 144,97 m2 a obostavaným priestorom 142 016 m3 patrí medzi väčšie stavby. Úroveň hotovej podlahy prvého nadzemného podlažia +-0,000 sa nachádza 207 m.n.m. Celková výška stavby je 19,43 m, nad terénom sa nachádza 14,65 m. Medzi prvým a druhým nadzemným podlažím je konštrukčná výška 4,0 m a medzi prvým nadzemným a prvým podzemným je 3,5 m. Prvé podzemné podlažie je riešené ako zázemie celého objektu. Svojou plochou 1 803,8 m2 je najmenším zo všetkých podlaží. Majoritnú časť tohto podlažia tvoria skladové priestory vrátane chladiarenských boxov. Je tu navrhnutý priestor umožňujúci vjazd nákladným automobilom. V tomto priestore je úroveň podlahy znížená tak, aby bola manipulácia s tovarom čo najjednoduchšia. Súčasťou tohto podlažia sú dielne určené pre údržbu objektu a k nim prislúchajúce sociálne zariadenia určené pre personál. V tomto podlaží sa tiež nachádzajú priestory pre prípadné prenocovanie, v prípade potreby, s prislúchajúcim sociálnym vybavením.Prvé nadzemné podlažie je hlavnou časťou objektu z hľadiska funkcie aj plošných rozmerov. Jeho plocha je 8 518,2 m2. Svetlá výška podlažia je po jeho ploche premenlivá. Toto podlažie je primárne určené pre obchodnú činnosť. Súčasťou podlažia sú predajné boxy, stánky, sociálne vybavenie pre návštevníkov i predajcov, samostatne. Na oddych slúžia bufet, piváreň, vináreň. Súčasťou podlažia sú aj priestory pre zásobovanie objektu, jednotlivých predajcov a prevádzok. Ďalej zázemie reštaurácie,pričom samotná reštaurácia sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží. V dispozícii prvého nadzemného podlažia je zahrnuté átrium, ktoré sa nachádza v strede pôdorysu. Druhé nadzemné podlažie je svojím riešením zamerané tiež na predaj, ale iného sortimentu. Plocha podlažia je 2 974,7 m2 . Nachádzajú sa tu predajné boxy, uzavreté aj otvorené. Veľkú časť podlažia tvorí reštaurácia s priľahlou kuchyňou a zázemím. Toto podlažie je tiež vybavené sociálnymi zariadeniami pre návštevníkov i predajcov, samostatne. Súčasťou druhého nadzemného podlažia sú aj kancelárske priestory, ktoré sú určené pre vedenie celého objektu a jeho administratívu.Nosnú konštrukciu tvorí skeletový systém montovaný z prefabrikovaných stĺpov a stropných panelov. Zastrešenie objektu je vyhotovené z predpätých železobetónových väzníkov, prehnutých vo vertikálnej rovine, čím vytvárajú charakteristický architektonický prvok stavby. Plášť objektu tvorí ľahký obvodový plášť a murivo z keramických tvárnic Porotherm, zateplené a s plechovým obkladom. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete.
Key words:návštevník, sklad, boxy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited