Feb 19, 2020   11:07 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Conceptual design of passive house heating by fireplace
Written by (author): Ing. Tomáš Krempaský
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Opponent:Ing. Ján Klimek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepčný návrh vykurovania pasívneho rodinného domu krbom.
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je návrh koncepcie vykurovania pasívneho domu s využitím obnoviteľných zdrojov energie pre potreby užívateľov a skĺbenie architektúry s technickým zariadením samotného objektu. V neposlednom rade som pri návrhu kládol dôraz na optimálne dispozičné riešenie nielen z funkčno - prevádzkových vzťahov jednotlivých zón bývania, ale aj na maximálne využitie prednosti osadenia stavby na pozemku a tým spojené využitie pasívnych a aktívnych solárnych ziskov. Z dispozičného hľadiska som vychádzal z princípu návrhu pasívneho domu, ktorý nám je známe už od čias Sokrata. Ako prvý načrtol ideu využitia polohy slnka a jeho energie počas ročných období v prospech užívateľa stavby. V navrhovanom objekte vychádza využitie obnoviteľných zdrojov energie z tradícií, preto som sa snažil o zachovanie niečoho, čo bolo od praveku až po stáročia prítomné v stredobode dispozície obydlia a čo sa v dnešnej modernej dobe dostalo do ústrania. Spomínaným motívom je návrh akumulačného krbu s teplovodným výmenníkom v dispozičnom centre pasívneho domu, ktorý bude počas zimnej vykurovacej sezóny zabezpečovať teplo a teplú vodu. Počas leta by bola príprava teplej vody zabezpečovaná pomocou solárnych panelov. Z konštrukčného hľadiska je navrhovaná stavba z dreva, ktoré odbúrava záťaž pre životné prostredie a tým vytvára tzv. trvalo udržateľnú výstavbu. Kombináciou využitia solárnej energie v lete a biomasy v zime som sa snažil o optimalizáciu systému bez produkcie prebytkov energie. Pri samotnom návrhu plochy solárnych panelov pre potreby prípravy teplej vody, prípadne dokurovania, nastáva problém optimálne skĺbiť potreby energie a získanú energiu zo slnka. Vzhľadom na spotrebu teplej vody, ktorá je počas roka v podstate rovnaká, získaná energia zo slnka je najväčšia počas letných mesiacov. Naopak v zime je pomerne nízka využiteľnosť energie prostredníctvom solárnych panelov. Navrhovaný akumulačný krb je založený na princípe akumulácie energie v samotnej obostavbe, akumulačných ťahoch a ukladaní tepelnej energie do akumulačnej nádrže prostredníctvom teplovodného výmenníka. Prikladací cyklus krbu je prispôsobený režimu fungovania užívateľa v 12 - hodinovom časovom intervale, počas ktorých bude užívateľ v práci, alebo môže relaxovať. V mojom navrhovanom koncepčnom riešení vykurovania pasívneho domu navrhujem solárny systém na potrebu prípravy teplej vody v prechodných obdobiach jar a jeseň, pričom prebytočnú energiu z letného obdobia využívame na sušenie palivového dreva. Takto uloženú energiu v zime spotrebúvame v akumulačnom krbe. Systémy solárnych panelov a teplovodného výmenníka krbu sústreďujú energiu do akumulačnej nádrže, odkiaľ dokážeme regulovať, uskladniť a hlavne rovnomerne dodávať energiu podľa potreby. Taktiež systém dokáže z naakumulovanej energie zabezpečiť prevádzku v prípade krátkodobej poruchy, výkyvov počasia, alebo iných nepredvídateľných okolností. V prípade dlhodobej poruchy je objekt vykurovaný prostredníctvom elektrického podlahového vykurovania. Vetranie je v objekte riešené rekuperáciou z dôvodu využitia odpadového tepla pri vetraní, čím dopomôžeme k dosiahnutiu pasívneho štandardu. Cieľom môjho návrhu riešenia rodinného domu je optimálne využitie energie a taktiež sebestačnosť objektu aj v prípade kolapsu technológii v podaní akumulačného krbu. Na druhej strane som sa snažil aj v dnešnej dobe o návrat niečoho, čo v minulosti charakterizovalo obydlie. Taktiež atmosféra horiaceho ohňa vytvára pocit relaxu, a teda v neposlednom rade tak spájame príjemné s užitočným.
Key words:akumulačný krb, solárny systém, pasívny dom, akumulačná nádrž, obnoviteľný zdroj energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited