Oct 31, 2020   3:39 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The current technology of disposal of wastewater from small sources
Written by (author):
Department:
Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Ivana Mahríková, PhD.
Opponent:Dipl.-Ing. et Dipl.-Ing. Ladislav Pénzes
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Súčasné technológie zneškodňovania odpadových vôd z malých zdrojov
Summary:
Práca je zameraná na vypracovanie štúdie súčasných technológii zneškodňovania odpadových vôd z malých zdrojov decentralizovaným spôsobom. Zameranie je na zneškodňovanie odpadových vôd v oblastiach bez verejnej kanalizácie, alebo kde by výstavba nebola ekonomicky prijateľná. Teoretická časť je zameraná na súčasné technológie čistenia odpadových vôd, ich nedostatky, zaťaženie znečistením a látky, ktoré sa v odpadových vodách nachádzajú. Uvedené sú aj technológie čistenia používané pri domových čistiarňach odpadových vôd (DČOV) ich efektívnosť, účinnosť a cenová náročnosť. V praktickej časti sú porovnané tri domové čistiarne odpadových vôd: Biotal od firmy Kunst spol. s r.o., VFL firmy AQUATEC s.r.o., BC 6 firmy ENVI-PUR, s.r.o ich čistiace schopnosti, ročná spotreba energií. Posledná časť je zameraná na porovnanie účinnosti čistenia jednotlivých DČOV a cenových nákladov na výstavbu a prevádzku objektov vodných stavieb.
Key words:
odpadová voda, znečistenie, BSK5, domová čistiareň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited