21. 1. 2020  17:28 Vincent
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh a realizácia informačného systému pre automatizovaný zber údajov v sklade
Autor: Ing. Martin Šramo
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Oponent:Ing. Miriam Iringová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia informačného systému pre automatizovaný zber údajov v sklade
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať skladové procesy a na základe tejto analýzy navrhnúť a čiastočne implementovať informačný systém pre automatizovaný zber údajov v sklade. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na zber teoretických vedomostí a vytvorenie katalógu požiadaviek. Druhá kapitola obsahuje návrh modelu systému s využitím vybraných UML diagramov. Tretia kapitola sa zameriava na dátovú analýzu a návrh databázy pre informačný systém. Štvrtá kapitola popisuje implementáciu navrhnutého informačného systému. Navrhnutý informačný systém som čiastočne implementoval.
Klíčová slova:skladové procesy, UML, informačný systém, zber údajov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně