19. 1. 2020  2:55 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre automatizovaný zber údajov v sklade
Autor: Ing. Martin Šramo
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Oponent:Ing. Miriam Iringová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre automatizovaný zber údajov v sklade
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať skladové procesy a na základe tejto analýzy navrhnúť a čiastočne implementovať informačný systém pre automatizovaný zber údajov v sklade. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na zber teoretických vedomostí a vytvorenie katalógu požiadaviek. Druhá kapitola obsahuje návrh modelu systému s využitím vybraných UML diagramov. Tretia kapitola sa zameriava na dátovú analýzu a návrh databázy pre informačný systém. Štvrtá kapitola popisuje implementáciu navrhnutého informačného systému. Navrhnutý informačný systém som čiastočne implementoval.
Kľúčové slová:skladové procesy, UML, informačný systém, zber údajov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene