Feb 17, 2020   3:06 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Complex of Buildings in Polyfunctional Zone Slnečný vrch in Devínska Nová Ves
Written by (author): Ing. arch. Martin Eckhardt
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Opponent:Ing. arch. Milan Beláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybraný komplex budov v polyfunkčnej zóne Slnečný vrch, Devínska Nová Ves
Summary:Cieľom diplomovej práce je využitie potenciálu neurbánnej lokality v blízkosti priemyselného parku Volkswagen v severovýchodnej časti Devínskej Novej Vsi, a to navrhnutím vedeckého parku ako novéhoatraktoru pre široké okolie. Náplň objektu nadväzuje na prezentačné a vedecké funkcie priemyselného parku Volkswagen a spája ho s prechodným bývaním pre vedcov a študentov do jednéhoorganického celku. Vďaka vysokej variabilite konštrukčnéhoriešenia-modulárnehosystému sa ponuka ideálne spojenie pracovného prostredia, bývania a rekreačnéhovyužitia, a zároveňvyužitím polohy s panorámou vytvára plynule prepojenie exteriéru s interiérom.
Key words:vedecke centrum, kampus, modul

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited